Usługi kadrowo - płacowe

Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową niezależnie od usług rachunkowych. To idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które preferują zachować swój wewnętrzny dział księgowości, a jednocześnie podwyższyć jakość i zmiejszyć koszty związane z obsługą swoich pracowników.

Prowadzimy kompleksową usługę kadrową-płacową
  1. Obsługa umów o pracę, umów cywilnoprawnych
  2. Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  3. Prowadzenie akt osobowych pracowników
  4. Sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji podatkowych; PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/40, IFT-1R
  5. Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS
  6. Sporządzanie zgłoszeń do PFRON, dofinansowania z PFRON, comiesięcznych informacji do PFRON
  7. Sporządzanie regulaminu pracy
  8. Sporządzanie regulaminu wynagradzania i premiowania

 

Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową niezależnie od usług rachunkowych. To idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które preferują zachować swój wewnętrzny dział księgowości, a jednocześnie podwyższyć jakość i zmiejszyć koszty związane z obsługą swoich pracowników.